Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.5

Een kooldioxidemeter als bedoeld in artikel 7.23 van het besluit voldoet aan het volgende:

a.functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
b.kalibreert zichzelf automatisch;
c.heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
1.een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;
2.een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
3.een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:bij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde enbij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;
4.een resolutie van 1 ppm;
d.waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie betreffende de mate waarin een vertrek wordt geventileerd;
e.heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:
1.CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;
2.CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;
3.CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;
f.de CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display minimaal 8 mm bedraagt.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties