Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.3b

De in artikel 6.55b van het besluit bedoelde documentatie bevat ten minste de volgende gegevens:

  • naam, adres, en woonplaats opdrachtgever;
  • adres en plaats gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt;
  • soort gebouw waar het technisch bouwsysteem zich in, op, aan of bij bevindt: woning of overig;
  • naam en registratienummer installateur of naam, adres en woonplaats van de opsteller van het document;
  • soort technisch bouwsysteem;
  • type en serienummer van (componenten) van het technische bouwsysteem of bij het ontbreken van dergelijke gegevens, een nauwkeurige omschrijving van de locatie waar het technisch bouwsysteem zich in het gebouw bevindt;
  • beschrijving van verrichte werkzaamheden aan technisch bouwsysteem;
  • berekende waarde voor de energieprestatie;
  • datum werkzaamheden;
  • ondertekening door de installateur.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties