Bouwbesluit Online 2012

Lid 1.

De exameninstelling bericht de minister binnen drie weken na het examen welke deelnemers voldoen aan de in artikel 3a.4, derde lid, bedoelde eisen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties