Bouwbesluit Online 2012


Lid 4.

Een diploma vermeldt ten minste:

  • de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de houder van het diploma;
  • de datum van afgifte en de ondertekening door de minister;
  • de geldigheidsduur.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties