Bouwbesluit Online 2012


Lid 1.

De minister registreert:

a.aan welke personen een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of diploma EBPD B-airconditioningsystemen is afgegeven;
b.de datum van afgifte van het diploma, bedoeld in onderdeel a;
c.de geldigheidsduur van het diploma.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties