Bouwbesluit Online 2012

Lid 3.

De gegevens uit de registratie worden desgevraagd kosteloos verstrekt voor zover dit noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van de keuring, bedoeld in artikel 3a.2.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties