Bouwbesluit Online 2012

Lid 2.

Op de in het eerste lid bedoelde verlenging zijn de artikelen 3a.4 tot en met 3a.6 van overeen-komstige toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties