Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.5. NEN 2654-2

Waar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 zijn bedoeld de onderdelen 5, 6 en 7 van die norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties