Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.5. NEN 2654-2

Waar in artikel 6.23, derde en vijfde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 2654-2 is bedoeld onderdeel 5.3, met uitzondering van onderdeel 5.3.5, en de onderdelen 5.4, 5.5.3 en 5.6 van die norm.

OPMERKING BRIS

Per 01.01.2019 is de NEN 2654-2:2018 aangestuurd. De verwijzingen in dit artikel hebben nog betrekking op de vorige versie van dit normblad.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties