Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.8. NEN 7120

Bij de toepassing van NEN 7120 gelden voor de in onderdeel 5.3.2 opgenomen formule de volgende waarden voor de correctiefactor C EPC;mn;U/W:

Gebruiksfunctie C EPC;mn;U/W
1 Woonfunctie
a woonwagen 0,99
b andere woonfunctie 1,10
2 Bijeenkomstfunctie 0,73
3 Celfunctie 0,98
4 Gezondheidszorgfunctie
a met bedgebied 1,17
b andere gezondheidszorgfunctie 0,98
6 Kantoorfunctie 1,05
7 Logiesfunctie
a logiesfunctie in logiesgebouw 0,90
b logiesfunctie niet in logiesgebouw 0,88
8 Onderwijsfunctie 1,44
9 Sportfunctie 0,86
10 Winkelfunctie 0,85
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties