Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.2. NEN 1087

Lid 1.

Waar in artikel 3.29 van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de hoofdstukken 5 en 8 van die norm.

Lid 2.

Waar in artikel 3.50, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de onderdelen 5.1 en 5.3 van die norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties