Bouwbesluit Online 2012

Artikel 5.8a. NEN-EN 1838

Waar in artikel 6.24, eerste en vierde lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN-EN 1838 is bedoeld artikel 5.4.5 van die norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties