Bouwbesluit Online 2012


Lid 1.

De minister wijst de instellingen aan die zijn belast met:

a.het afnemen van het examen;
b.het afnemen van het herexamen;
c.het afnemen van het bijscholingsexamen.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties