Bouwbesluit Online 2012


Lid 2.

Een exameninstelling:

a.bezit rechtspersoonlijkheid;
b.heeft een vestiging in Nederland;
c.beschikt over voldoende deskundigheid om examens op te stellen en af te nemen;
d.beschikt over een kwaliteitssysteem dat op schrift is gesteld;
e.beschikt over faciliteiten om examens af te nemen.
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties