Bouwbesluit Online 2012


Lid 3.

De minister kan een adviescommissie instellen die de minister adviseert over de beoordeling van de deskundigheid, bedoeld in het tweede lid.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties