Bouwbesluit Online 2012

Lid 2.

Waar in artikel 3.50, tweede lid, van het besluit wordt verwezen naar NEN 1087 is bedoeld de onderdelen 5.1 en 5.3 van die norm.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties