Bouwbesluit Online 2012


2.2 Beoordeling systeeminformatie

Nr Inspectie/beoordeling Advies bij onvoldoende resultaat Deskundige
1 Controleer of de documentatie uit tabel 2.1 beschikbaar is. Ontbrekende informatie alsnog opstellen. Zie par. 2.1.1
2 Controleer of er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd door controle van het logboek.De frequentie van het uitgevoerde onderhoud moet ten minste voldoen aan de eisen volgens de F-gasseninspectie. Onderhoud aan de overige componenten moet ten minste jaarlijks plaatsvinden. Regelmatig onderhoud uitvoeren. A
3 Controleer of er in het klachtenregister klachten zijn die telkens terugkeren en of deze zijn opgepakt. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de klachten die een relatie hebben met het energiegebruik.Ga na of hierbij geen maatregelen zijn getroffen die in strijd zijn met de geldende arbo-regels1. Bijhouden van het klachtregister.Terugkerende klachten adequaat verhelpen. B
1 Hierbij kan worden bijv. gedacht worden aan ventilatiehoeveelheden en daglicht op de werkplek
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties