Bouwbesluit Online 2012


2.9 Inspectie luchtinlaat

Nr Inspectie/beoordeling Advies bij onvoldoende resultaat Deskundige
1 Lokaliseer de luchtinlaten van het systeem en controleer of de lucht vrij kan instromen.De luchtstroom naar de luchtinlaat van de luchtbe-handelingskast wordt belemmerd wanneer er in de luchtinlaat grote vervuilingen aanwezig zijn. Belemmering van de luchtinstroom verhelpen. A
2 Controleer of de lucht die wordt aangezogen niet opgewarmd kan worden door andere bronnen.Er is sprake van de aanzuig van (voor)verwarmde lucht, wanneer de door de luchtbehandelingskast aangezogen lucht deels bestaat uit uitblaaslucht uit de luchtbehandeling of uit rookgassen vanuit een verwarmingsinstallatie. De beoordeling moet plaats vinden door een visuele beoordeling op basis van good practices. Luchtinlaat of andere warmtebron verplaatsen. A
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties