Bouwbesluit Online 2012


2.4 Inspectie watercirculatiesystemen-, pompen en leidingen

Nr Inspectie/beoordeling Advies bij onvoldoende resultaat Deskundige
1 Controleer in gekoeld watercirculatiesystemen of de koud waterleidingen en appendages daar waar toegankelijk geïsoleerd zijn.Een goede isolatie van gekoeld waterleidingen is dampdicht en omsluit de volledige leiding of appendage Koud waterleidingen isoleren en/of de isolatie vervangen. A
2 Meet het temperatuurverschil tussen de aanvoer en retourtemperatuur. Vergelijk dit met de ontwerpspecificaties. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, mag een verschil tussen de aanvoer en retourtemperatuur van 6°C worden verondersteld. Is het temperatuurverschil meer dan 2°C kleiner dan de (veronder-stelde) uitgangspunten, is er sprake van een significante afwijking. Deze controle moet uitgevoerd worden wanneer de koelinstallatie op ten minste 30% van het vermogen draait. Wanneer deze gegevens gemonitord worden, kunnen deze data worden gebruikt. Installatie opnieuw inregelen. A
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties