Bouwbesluit Online 2012
´╗┐

2.6 Inspectie warmtewisselaars afgifte-units

Nr Inspectie/beoordeling Advies bij onvoldoende resultaat Deskundige
1 Controleer de warmtewisselaars in de ruimtes op vervuiling. Deze controle moet steekproefsgewijs worden uitgevoerd.Let op of de lucht voldoende goed kan circuleren over de warmtewisselaar van de binnenunits in de ruimtes. Warmtewisselaars reinigen. A
2 Wanneer er niet aantoonbaar onderhoud plaatsvindt aan de ruimte-units, dienen de filters steekproefsgewijs gecontroleerd te worden.Onderhoud van de binnenunits kan worden aangetoond door onder andere het logboek, waarin omschreven is welke onderhoud is uitgevoerd. Wanneer dit niet of onvoldoende plaatsvindt dienen de filters te worden geïnspecteerd en visueel te worden beoordeeld. Filters vervangen en periodiek controleren van de filters A
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties