Bouwbesluit Online 2012


2.7 Inspectie luchtbehandeling in de ruimte

Nr Inspectie/beoordeling Advies bij onvoldoende resultaat Deskundige
1 Wanneer er regelmatig klachten zijn betreffende tocht of luchtstroming dan moet de locatie en het type van inblaas- en afzuigroosters steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Controleer of de inblaasroosters werkelijk inblaasroosters zijn en of er voor de afzuiging gebruik gemaakt is van afzuigroosters. Inblaas- en afzuigroosters juist plaatsen of juiste type plaatsen. A
2 Controleer steekproefsgewijs of het luchtbehandelingssysteem zich nog in de oorspronkelijke toestand bevindt. Let met name op afdichtingen, en/of belemmeringen van inblaasopeningen.Er is sprake van significante afwijkingen van de ontwerptoestand van het luchtbehandelingssysteem wanneer roosters zich (half) boven wanden bevinden en/of ze deels of geheel zijn afgedekt. Dit is vaak het gevolg van verbouwingen of klachten. Oorzaak/oorzaken van de afwijkingen verhelpen. A
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties