Bouwbesluit Online 2012


7. Technische omzetting van een aantal bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer

Dit betreft een wijziging van het Bbl. Hier dus niet nader behandeld.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties